Zou / zal (Het – je maar gebeuren)

Zou / zal (Het – je maar gebeuren)

Vraag

Wat is juist: Het zal je maar gebeuren of Het zou je maar gebeuren?

Antwoord

Het zal je maar gebeuren is correct om een mo­ge­lijk­heid aan te geven die onwenselijk is. Het is onduidelijk of Het zou je maar gebeuren tot de standaardtaal in Nederland gerekend kan worden.

Toelichting

Zullen drukt in zinnen als Het zal je maar gebeuren een verzuchting uit. De betekenis van zo’n uitroep of verzuchting is: ‘je moet er niet aan denken dat …’, of ‘het is te hopen dat het (je) nooit gebeurt’. Meestal gaat het om je zult/zal of het/er zal, vaak in combinatie met maar.

(1a) Het zal je kind maar wezen.

(2a) Het zullen je buren zijn …

(3a) Je zult maar net op die brug gereden hebben!

In Nederland wordt in zulke zinnen in plaats van zal ook weleens zou gebruikt, maar een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers keurt dat gebruik af. Het is daarom niet duidelijk of zou in deze zinnen als correct kan worden beschouwd.

(1b) Het zou je kind maar wezen. (in Nederland, status onduidelijk)

(2b) Het zouden je buren zijn … (in Nederland, status onduidelijk)

(3b) Je zou maar net op die brug gereden hebben! (in Nederland, status onduidelijk)

Zie ook

Werkwoordstijden die iets over het verleden zeggen: voltooide versus onvoltooide tijden (algemeen)

Je wil, zal, kan / je wilt, zult, kunt

Bronnen

Oostendorp, M. van (2015). Als ik jou was, zal ik alles bewaren. Geraadpleegd op 17 augustus 2018 via http://www.neerlandistiek.nl/2015/06/als-ik-jou-was-zal-ik-alles-bewaren/.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 994-996 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1869
j
correctheid,grammatica,vervoeging,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
06 December 2018
20 August 2019