Dat / of / als (Het maakt niets uit – het regent)

Dat / of / als (Het maakt niets uit – het regent)

Vraag

Wat is correct: Het maakt voor onze plannen niets uit dat het regent, Het maakt voor onze plannen niets uit of het regent of Het maakt voor onze plannen niets uit als het regent?

Antwoord

De zinnen zijn alle drie correct, maar ze kunnen niet steeds in dezelfde contexten gebruikt worden.

Toelichting

Dat, of en als zijn in de zinnen hierboven onderschikkende voegwoorden. De zin Het maakt voor onze plannen niets uit dat het regent komt het feitelijkst over: het voegwoord dat suggereert dat het daadwerkelijk regent, maar dat die regen geen invloed heeft op de genoemde plannen.

De zin met of laat in het midden of het regent of niet. Het maakt voor onze plannen niets uit of het regent drukt uit dat het voor de genoemde plannen geen verschil maakt of het regent of niet.

De zin met als laat ook in het midden of het regent of niet, maar suggereert dat √°ls dat het geval zou zijn, dat voor de genoemde plannen geen verschil maakt. Dit is inhoudelijk min of meer gelijk aan de zin met of.

Zie ook

Als / dat (Het bruidspaar vindt het leuk – de kinderen komen)
Als / of (Ik zal kijken – zij er is)
Dat / of (Hij wist niet – het water diep was)
Hoe of, hoe dat / hoe (Ik weet niet – hij heet)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 546-547 of online via de E-ANSonline via de E-ANS, p. 550-554 of onlineonline, p. 559-561 of onlineonline, p. 1154-1158 of onlineonline

correctheid en betekenis,voegwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1821
j
betekenis,correctheid,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,voegwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:voegwoord
13 December 2017
17 July 2018