Enig / enige (het – juiste antwoord)

Enig / enige (het – juiste antwoord)

Vraag

Wat is correct: het enig juiste antwoord of het enige juiste antwoord?

Antwoord

Het enig juiste antwoord en het enige juiste antwoord zijn beide correct. Er is geen betekenisverschil. Combinaties met de verbogen vorm enige zijn het gebruikelijkst.

Toelichting

Het bijvoeglijk naamwoord enig staat meestal in verbogen vorm voor een ander bijvoeglijk naamwoord. Enige is dan een nadere bepaling bij de combinatie die erop volgt. In het enige spannende verhaal, bijvoorbeeld, slaat enige op spannende verhaal. Deze combinatie kan omschreven worden als ‘het enige verhaal dat spannend is’ of ‘het verhaal dat als enige spannend is’. Beide bijvoeglijke naamwoorden worden hier verbogen.

(1) het enige spannende verhaal

(2) de enige zwartharige jongen

(3) de enige nieuwe huizen

(4) het enige juiste antwoord

In een beperkt aantal gevallen kan enig ook onverbogen blijven, namelijk voor de bijvoeglijke naamwoorden juist, correct, goed (in de betekenis ‘correct’), mogelijk of een bijvoeglijk naamwoord op -baar (denkbaar, toepasbaar enzovoort). Enig wordt dan mogelijk opgevat als een bijwoordelijke bepaling bij het er direct op volgende bijvoeglijk naamwoord. Het is dan vergelijkbaar met graadaanduidende bepaling zoals zeer, erg en heel, bijvoorbeeld in het zeer interessante betoog of de erg mooie film. Daarnaast is de verbogen vorm enige bij deze bijvoeglijke naamwoorden ook altijd mogelijk. De combinaties met enige zijn het gebruikelijkst.

(5) de enig/enige correcte vormen

(6) het enig/enige juiste antwoord

(7) de enig/enige mogelijke keuze

(8) de enig/enige denkbare oplossing

(9) de enig/enige toepasbare regels

Zie ook

Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)

Goed(e) nota nemen van iets
Hele / heel (een – mooie film)
Oudst / oudste bekende stad (de -)

Naslagwerken

ANS (1997) , p. 892-895 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 207

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,verbuiging,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
260
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,grammatica,verbuiging,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:verbuiging
01 January 2004
11 May 2020