Het betreffen / betreft starterswoningen

Het betreffen / betreft starterswoningen

Vraag

Wat is juist: Het betreffen hier vooral starterswoningen of Het betreft hier vooral starterswoningen?

Antwoord

Het betreft hier vooral starterswoningen is juist.

Toelichting

In de zin Het betreft hier vooral starterswoningen is betreft de persoonsvorm. Die is enkelvoudig, omdat het onderwerp van de zin het is. Het meervoudige woord starterswoningen is het lijdend voorwerp van de zin en heeft om die reden geen invloed op de persoonsvorm. In zinnen met een persoonlijk voornaamwoord is beter te zien dat het onderwerp moet zijn en dat wat volgt lijdend voorwerp is. Het is niet Het betreffen wij, maar Het betreft ons.

In de constructie het betreft (of het betrof) staat de persoonsvorm altijd in het enkelvoud. Betreft is synoniem met gaat om of heeft betrekking op.

(1) Het betreft hier vooral starterswoningen.

(2) Volgens mij betrof het alleen de vroegere medewerkers.

De meervoudige persoonsvorm betreffen (of betroffen) kan wel gebruikt worden als het onderwerp meervoudig is.

(3) Deze wijzigingen betreffen onder meer het elektriciteitsgebruik.

(4) De eerste hoofdstukken betroffen vooral de algemene uitgangspunten.

(5) Nieuwe regels betreffen de manier waarop deze dienst moet worden aangeboden.

Bijzonderheid

Let op bij een zin als Het zijn vooral starterswoningen: daarin is het ook het onderwerp, maar – anders dan bij de zin met betreft – is een meervoudige persoonsvorm juist. Dat komt doordat deze zin een naamwoordelijk gezegde bevat. Starterswoningen is het naamwoordelijk deel van het gezegde, en dat deel van de zin kan de persoonsvorm juist wél beïnvloeden. Er moet dan wel aan minstens twee voorwaarden voldaan zijn: er moet een koppelwerkwoord in de zin staan (zijn, blijven, worden, lijken en dergelijke), en het onderwerp moet het, dit of dat zijn.

Zie ook

Betreffende / desbetreffende minister
De doelgroep is / zijn jongeren
Het zijn … (incongruentie)

Bronnen

Onze Taal, 77:10, oktober 2008, p. 269.

enkelvoud of meervoud,werkwoord,grammaticatao_adv (C)
1470
j
enkelvoud_of_meervoud,grammatica,vervoeging,zinsontleding 
Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordvorm:vervoeging
13 October 2010
16 May 2017