Herleiden / terugbrengen (tot)

Herleiden / terugbrengen (tot)

Vraag

Is herleiden in de betekenis ’terugbrengen tot een kleiner aantal of een lager peil’ correct?

Antwoord

Ja, in die betekenis is het werkwoord herleiden standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder meer beperken, inkrimpen, terugbrengen, verminderen.

Toelichting

In de standaardtaal heeft herleiden in het hele taalgebied twee betekenissen:

1. ‘de grootte of waarde van iets in een andere eenheid uitdrukken’

(1) In de supermarkt delen ze gratis rekenmachientjes uit waarmee je franken tot euro’s kunt herleiden.

2. ’tot een eenvoudiger vorm terugbrengen, vereenvoudigen’

(2) Ik ben altijd slecht geweest in breuken herleiden.

(3) Hij wil alle verschijnselen tot één principe herleiden.

Herleiden in de betekenis ’tot een kleiner aantal of een lager peil terugbrengen’ is standaardtaal in België. Vooral tot een minimum herleiden is er een frequent voorkomende uitdrukking.

(4) In de eerste plaats moeten we de uitgaven tot het minimum herleiden. [standaardtaal in België]

(5) Door hevige regenval is het zicht op sommige plaatsen tot 100 meter herleid. [standaardtaal in België]

(6) In Frankrijk is de arbeidsduur tot 35 uur herleid. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied in deze betekenis zijn naargelang van het geval beperken, inkrimpen, terugbrengen, verminderen, reduceren, verlagen en besnoeien.

(7) De verspilling van papier moet worden beperkt/teruggebracht tot een minimum.

(8) De suikerraffinaderijen willen de productie met een kwart inkrimpen.

Zie ook

Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd
Herkrijgen, herbeginnen
Hernemen
Hervallen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 104; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 113; Taalwijzer (1998), p. 149; Stijlboek VRT (2003), p. 110; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1026
j
afleiding,betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
23 August 2013