Herinneren / zich herinneren

Herinneren / zich herinneren

Vraag

Wat is correct: Ze kan het herinneren of Ze kan het zich herinneren?

Antwoord

Correct is: Ze kan het zich herinneren.

Toelichting

Het werkwoord herinneren is wederkerend in de betekenis ‘zich iets voor de geest kunnen halen’, ‘iets nog weten’ en ‘iets/iemand gedenken’. Het heeft dus een wederkerend voornaamwoord bij zich, en daarnaast een lijdend voorwerp of lijdendvoorwerpzin.

(1a) Herinnert u zich nog wanneer u het nieuws hoorde?

(2a) Ze herinnert het zich nog als de dag van gisteren.

(3a) Jonge kinderen herinneren zich niet-gebeurde ervaringen vaak als waargebeurd.

(4a) We herinneren ons hem als een hardwerkend en aimabel persoon.

Tegenwoordig blijft het voornaamwoord zich soms achterwege bij herinneren in de betekenissen ‘zich voor de geest kunnen halen’, ‘iets nog weten’ en ‘gedenken’. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(1b) Herinnert u nog wanneer u het nieuws hoorde? (geen standaardtaal)

(2b) Ze herinnert het nog als de dag van gisteren.(geen standaardtaal)

(3b) Jonge kinderen herinneren niet-gebeurde ervaringen vaak als waargebeurd. (geen standaardtaal)

(4b) We herinneren hem als een hardwerkend en aimabel persoon. (geen standaardtaal)

Herinneren (aan) is niet wederkerend in de betekenissen ‘de aandacht vestigen op’ en ‘laten terugdenken aan’.

(5) De secretaresse herinnert iedereen nog eens aan de afspraak.

(6) Die oranje-groene gordijnen herinneren hem aan zijn kinderkamer.

Zie ook

Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)

Irriteren / ergeren
Uitzaaien / zich uitzaaien
Wijzigen: de situatie wijzigt
Zich bedenken / bedenken
Zich beseffen / beseffen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); ANS (1997), p. 57 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,voornaamwoord,werkwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1778
j
correctheid,grammatica,voornaamwoord,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord,werkwoord
20 May 2016
02 December 2016