Hectare / hectaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Hectare / hectaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Vraag

Moet hectare in het enkelvoud of in het meervoud na een telwoord?

Antwoord

Na een bepaald telwoord (vanaf twee) volgt de enkelvoudsvorm van hectare. Het is dus: vier hectare.

Toelichting

Van verreweg de meeste hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden wordt in combinatie met een bepaald telwoord (vanaf twee), hoeveel, zoveel of een paar de enkelvoudsvorm gebruikt, bijvoorbeeld: drie meter, tien liter, hoeveel kilo, een paar ons. Dat geldt ook voor are, centiare en hectare, bijvoorbeeld: honderd are, vier hectare.

Zie ook

Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Een tiental centimeters / een tiental centimeter
Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Lopende meter / strekkende meter
Maand / maanden (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Vijf lichtjaren / vijf lichtjaar

Naslagwerken

ANS: Het getal van maat- en tijdsaanduidende substantieven na hoofdtelwoorden; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 161; Ik schrijf zonder fouten (1996), p. 128-130; Schrijfwijzer (1995), p. 115-116; Taalboek Nederlands (1997), p. 111

enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,telwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling


tao_adv (C)
363
j
enkelvoud_of_meervoud,meervoud,telwoord,zelfstandig_naamwoord
Woordgroep of zin,Woordvorm,Woordsoort
Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:telwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
21 November 2012