Groter als / dan

Groter als / dan

Vraag

Wat is correct: Het tekort is groter dan vorig jaar of Het tekort is groter als vorig jaar?

Antwoord

Correct is: Het tekort is groter dan vorig jaar. Groter als komt ook vaak voor, zeker in gesproken taal, maar in verzorgde spreek- en schrijftaal is dat gebruik niet aan te raden.

Toelichting

Volgens de traditionele regels komt er na een vergrotende trap en na ander(e) en anders, dan: groter dan, liever dan, interessanter dan, moeilijker dan, iets anders dan enzovoort.

(1) De vraag was groter dan het aanbod.

(2) Dat was meer dan waarop ik had gerekend.

(3) Ze eet niets anders dan fastfood.

Als wordt gebruikt na even of (net) zo in combinatie met een onverbogen bijvoeglijk naamwoord.

(4) De vraag was even groot als het aanbod.

(5) De vraag was niet even groot als het aanbod.

(6) Ik heb net zo weinig honger als jij.

Als is ook juist bij combinaties met twee keer zo … als of lang niet zo … als.

(7) Zijn salaris was twee keer zo hoog als het mijne.

(8) Ik heb lang niet zo veel honger als jij.

In de praktijk wordt ook na een vergrotende trap of na ander(e) of anders vaak als in plaats van dan gebruikt, zeker in de spreektaal. Toch zijn combinaties zoals groter als, liever als, anders als niet voor iedereen aanvaardbaar. In verzorgde spreek- en schrijftaal is het aan te raden om groter dan, liever dan, anders dan enzovoort te gebruiken.

Zie ook

Dan / als (driemaal zo groot -)
Drie keer meer … dan / drie keer zoveel … als
Groter dan mij / ik
Niets anders als / dan
Zoveel of meer als / dan

Naslagwerken

ANS (1997), p. 571 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p 322; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 212

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,trappen van vergelijking,voegwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
354
j
correctheid,gepastheid,grammatica,trappen_vergelijking,voegwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:voegwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking
01 January 2004
28 August 2015