Getuige / getuigen zijn

Getuige / getuigen zijn

Vraag

Is het getuige of getuigen in de zin Wij zijn getuigen bij hun huwelijk?

Antwoord

Wij zijn getuige bij hun huwelijk is correct, net als Wij zijn getuigen bij hun huwelijk. Er is wel een betekenisnuance: getuige zijn benadrukt de hoedanigheid of de rol van getuige, een functie tijdens een huwelijksvoltrekking. Getuigen zijn vestigt de aandacht op de losse individuen met die rol.

Toelichting

In naamwoordelijke gezegdes – die een koppelwerkwoord zoals zijn of worden bevatten – kan bij een meervoudig onderwerp een enkelvoudig naamwoordelijk deel staan om een kenmerkende hoedanigheid weer te geven. Concreet gaat het dan om een functie, rol of beroep, een nationaliteit of een levensbeschouwing. We kunnen de hoedanigheid verder expliciteren door een toevoeging als ‘van beroep’ of ‘van overtuiging’.

(1a) Wij zijn getuige bij hun huwelijk. (getuige is een hoedanigheid)

(2a) Na hun reis naar Jordanië zijn Daan en Anne moslim (van geloof) geworden.

(3a) Haar ouders waren allebei boekhouder (van beroep).

(4a) Bush en Reagan waren Republikein (van politieke overtuiging).

Het naamwoordelijk deel staat in het meervoud als er iets over de afzonderlijke individuen met een bepaald beroep of een bepaalde overtuiging gezegd wordt.

(1b) Wij zijn getuigen bij hun huwelijk.

(2b) Na hun reis naar Jordanië zijn Daan en Anne moslims geworden.

(3b) (Zowel haar vader als haar moeder hechtte veel belang aan orde en stiptheid) Haar ouders waren allebei boekhouders.

(4b) Bush en Romney zijn Republikeinen die veel stemmen halen in Texas.

De (a)-zinnen met het enkelvoud geven een louter objectieve weergave van een feit. De (b)-zinnen met een meervoudig naamwoordelijk deel kúnnen een subjectief karakter hebben. Ze kunnen gebruikt worden om een oordeel of een waardering uit te spreken. Terwijl in (3a) aan de ouders een feitelijke hoedanigheid wordt toegekend, kan (3b) een subjectief oordeel inhouden, bijvoorbeeld dat de ouders een kenmerk hebben dat typisch voor boekhouders wordt gevonden, bijvoorbeeld zuinigheid of pietluttigheid.

Aan de (b)-zinnen kunnen gemakkelijk bijvoeglijke naamwoorden en andere bepalingen worden toegevoegd.

(1c) Wij zijn de enige getuigen bij hun huwelijk.

(2c) Na hun reis naar Jordanië zijn Daan en Anne rechtlijnige moslims geworden.

(3c) Haar ouders waren allebei echte boekhouders.

(4c) Bush en Reagan waren Republikeinen die niet bekendstonden om hun intelligentie.

Zie ook

De kinderen trokken hun jassen / jas aan
(Een) Italiaanse (zij is -)
Nationaliteit: Nederlands / Nederlandse, Belg / Belgisch / Belgische

Naslagwerken

ANS (1997), p. 207 of online via de E-ANS online via de E-ANS

enkelvoud of meervoud,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica


tao_adv (C)
1650
j
enkelvoud_of_meervoud,functienamen,grammatica,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Woordgroep of zin,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:functienamen;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord
27 December 2012
07 August 2019