Genaamd / genoemd / vernoemd naar zijn grootvader

Genaamd / genoemd / vernoemd naar zijn grootvader

Vraag

Wat is correct: Hij is genaamd naar zijn grootvader, Hij is genoemd naar zijn grootvader of Hij is vernoemd naar zijn grootvader?

Antwoord

Correct zijn: Hij is genoemd naar zijn grootvader en Hij is vernoemd naar zijn grootvader.

Toelichting

Noemen naar en vernoemen naar zijn beide standaardtaal in de betekenis ‘de naam geven van, dezelfde naam geven als’.

(1a) Emma is naar haar oma genoemd.

(1b) Emma is naar haar oma vernoemd.

(2a) De maand maart is genoemd naar de Romeinse god Mars.

(2b) De maand maart is vernoemd naar de Romeinse god Mars.

(3a) Lelystad is genoemd naar de waterbouwkundige en politicus Cornelis Lely.

(3b) Lelystad is vernoemd naar de waterbouwkundige en politicus Cornelis Lely.

Het werkwoord namen (‘een naam geven, noemen’) is in onbruik geraakt. Een formulering als Hij is genaamd naar zijn grootvader is dus niet correct.

Genaamd is wel in gebruik als een bijvoeglijk naamwoord in de betekenis ‘met de naam, de naam dragend van’.

(4) Gisteren ontmoette ik mijn nieuwe buurmeisje, Emma genaamd.

(5) In Brussel staat het hoofdkantoor van de Europese Commissie, genaamd Berlaymontgebouw.

Bij personen kan vernoemen in Nederland ook worden gebruikt zonder een voorzetselbepaling met naar.

(1c) Emma is vernoemd. [standaardtaal in Nederland]

Zin (1c) betekent dat Emma vernoemd is naar iemand anders, zonder dat die persoon wordt gespecificeerd.

Zie ook

Benoemen / benoemen tot
Vernoemd / genoemd (in een zaak)
Zogenoemd / zogenaamd / zogeheten

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Voorzetsels (2005)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,werkwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1813
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,werkwoord
24 November 2017
17 July 2018