Gelukwensen bij / met

Gelukwensen bij / met

Vraag

Wat is correct: iemand gelukwensen met of bij de geboorte van zijn zoon?

Antwoord

De beide voorzetsels zijn correct. Met is het gebruikelijkst.

Toelichting

Het werkwoord gelukwensen kan zowel door met als door bij gevolgd worden. Met is het gebruikelijkste voorzetsel.

Iemand gelukwensen (of feliciteren) met iets duidt de reden aan waarover men zijn belangstelling of vreugde te kennen geeft.

(1) Ik wil je gelukwensen met je nieuwe baan.

(2) Buren en familieleden kwamen Johanna gelukwensen met haar honderdste verjaardag.

(3) Veel supporters hebben de trainer gelukgewenst met de prestatie van zijn ploeg.

Het voorzetsel bij wijst op de gelegenheid waarbij men iemand zijn belangstelling of blijdschap betuigt. Bij betekent dan ‘bij die gelegenheid, op het ogenblik van’. Meestal is ook het voorzetsel met mogelijk, omdat de zin op beide manieren ge├»nterpreteerd kan worden.

(4) Veel mensen kwamen hen gelukwensen bij / met het doopsel van hun zoon.

(5) Hij werd gelukgewenst bij / met zijn overwinning.

(6) We willen jullie van harte gelukwensen bij / met jullie zilveren huwelijksjubileum.

Het zelfstandig naamwoord gelukwensen kan ook met zowel bij als met gecombineerd worden.

(7) Ze ontving wel tweehonderd gelukwensen bij /met de geboorte van haar dochtertje.

(8) Onze gelukwensen bij / met uw zilveren bruiloft.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 95; Correct Taalgebruik (2006), p. 89; Taalwijzer (2000), p. 135; Het juiste voorzetsel (1999), p. 73; Prisma voorzetsels (2005), p. 83; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1043
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
17 November 2016