Gedesigned / gedesignd

Gedesigned / gedesignd

Vraag

Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord designen: gedesigned of gedesignd?

Antwoord

Het voltooid deelwoord van designen is gedesignd.

Toelichting

Voor het vormen van het voltooid deelwoord gaan we uit van de stam van het werkwoord. De stam van een werkwoord van Engelse herkomst schrijven we op dezelfde manier als in het Engels: design. Die vorm gebruiken we zoals de stam van een inheems werkwoord.

Om het voltooid deelwoord van de meeste regelmatige werkwoorden te vormen, voegen we aan de stam het voorvoegsel ge- en de uitgang -d of -t toe. Een voltooid deelwoord dat op de klank /t/ eindigt, spellen we met de eindmedeklinker -d of -t die we in de verleden tijd horen. In de verleden tijd designde horen we /d/. We schrijven dus ook het voltooid deelwoord gedesignd met een -d. Vergelijk: wandelde – gewandeld, viste – gevist, faxte – gefaxt.

Zie ook

Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Gedeletet (uitspraak)
Ge-e-maild / geë-maild
Recycelbaar / recyclebaar
Relaxede / relaxte
Resetten / terugstellen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,engelse woorden,klinkers en tweeklanken,werkwoord,spellingtao_adv (C)
287
j
aaneen,engelse_werkwoorden,klinkers,spelling,vervoeging,vreemde_woorden,werkwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,engelse_werkwoorden,klinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
25 November 2015