Gecontraïndiceerd / gecontra-indiceerd

Gecontraïndiceerd / gecontra-indiceerd

Vraag

Schrijf je gecontra-indiceerd met een koppelteken of met een trema?

Antwoord

Correct is gecontra-indiceerd, met een koppelteken.

Toelichting

De delen van een afleiding schrijven we in de regel aan elkaar vast. Een afleiding is een geleed woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels. Enkele voorbeelden: dierlijk (dier + lijk), vijandig (vijand + ig), geweldloos (geweld + loos), onaf (on + af), herdoen (her + doen), ontheffing (ont + hef + ing). Ook afleidingen die we vormen met het voorvoegsel contra- schrijven we volgens deze regel in één woord: contrabezoek, contrapositie, contrareformatie, contrapartij.

In een afleiding vermijden we klinkerbotsing door een trema te gebruiken. Klinkerbotsing is de verwarring die ontstaat wanneer we twee letters die meestal één klinker of tweeklank voorstellen (bijvoorbeeld aa of ui), in een woord toch afzonderlijk moeten lezen (dus als a-a of u-i) omdat ze tot verschillende lettergrepen behoren. Voorbeelden: onderzeeër, smeuïg, beïnvloeden, geërfd.

Een afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we evenwel als een samenstelling. Bij klinkerbotsing schrijven we dan een koppelteken. Voorbeelden: agro-industrie, anti-ideologisch, bio-energie, de-escaleren, macro-econoom, micro-elektronica, mini-essay, multi-interpretabel, para-universitair, pre-industrieel, quasi-intellectueel. Ook contra- is een voorvoegsel van Latijnse oorsprong. Bij klinkerbotsing schrijven we dus een koppelteken in woorden met contra-: contra-indiceren, gecontra-indiceerd, contra-expertise, contra-indicatie.

Zie ook

Samenstelling en afleiding aaneen (Leidraad 6.2)
Hoe klinkerbotsing te vermijden? (Leidraad 7.2)

Ge-e-maild / geë-maild
Toeëigent / toe-eigent
Ultra liberaal / ultra-liberaal / ultraliberaal
Vice algemeen secretaris / vicealgemeensecretaris

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,afleidingen,koppelteken,werkwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
310
j
aaneen,afleiding,koppelteken,spelling,vervoeging,werkwoord
Subrubriek,Woordvorm,Woordteken,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:werkwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:afleiding,vervoeging
01 January 2004
19 May 2016