Geauditte / geaudite bedrijf

Geauditte / geaudite bedrijf

Vraag

Wat is juist: het geauditte bedrijf of het geaudite bedrijf?

Antwoord

De juiste spelling is: het geaudite bedrijf.

Toelichting

Werkwoorden met een korte klinker in de laatste lettergreep van de stam krijgen normaal gesproken een dubbele medeklinker in de infinitief: afstappen (de stam is afstap), bezitten (de stam is bezit), vertikken, resetten enzovoort.

Als de stam van een werkwoord echter eindigt op een onbeklemtoond -el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il en -it, dan wordt de desbetreffende klinker meestal uitgesproken als de sjwa ([ə]) of als een verzwakte i. In dat geval krijgt de infinitief een enkele medeklinker voor de uitgang -en. Enkele voorbeelden: ratelen, ademen, regenen, bibberen, stencilen, bezigen.

In auditen (‘kritisch doorlichten’) ligt de hoofdklemtoon op de au en wordt de i verzwakt uitgesproken; daarom volgt er een enkele medeklinker t. Een vergelijkbaar geval is editen (‘klaarmaken voor publicatie’).

Ook in de bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoorden geaudit en geëdit kan de i verzwakt worden uitgesproken als er een buigings-e volgt. Deze vormen worden daarom ook met een enkele t geschreven: het geaudite bedrijf, de geëdite tekst.

Bijzonderheid

De verleden tijd van auditen en editen wordt gevormd door -te(n) aan de stam (audit en edit) toe te voegen: ik auditte, hij auditte, jullie auditten enzovoort. Vergelijk bijvoorbeeld lassen – hij laste, vertikken – zij vertikten, benutten – hij benutte.

Zie ook

Voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden (Leidraad 11.4)
Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)
Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)

Gedownloadde / gedownloade bestand
Verbreedde / verbrede weg
Zanikken / zaniken

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015)

medeklinkers,verbuiging,werkwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1789
j
medeklinkers,spelling,verbuiging,vervoeging,werkwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:verbuiging,vervoeging
22 November 2016
03 August 2020