Fulltime, full speed

Fulltime, full speed

Vraag

Waarom schrijven we fulltime aan elkaar en full speed met een spatie?

Antwoord

Bij combinaties van een eenlettergrepig Engels bijvoeglijk naamwoord (zoals full) en een Engels zelfstandig naamwoord (zoals time en speed) bepaalt de klemtoon of we de delen aan elkaar schrijven of los:

– als het zelfstandig naamwoord de hoofdklemtoon draagt, schrijven we de delen los: full spééd, full hóúse, full cólour, big bróther, hot íssue, black métal;

– als het bijvoeglijk naamwoord de hoofdklemtoon draagt, schrijven we de delen aaneen: fúlltime, fúllback, fúlldress, bígband, hótdesk, blácklight.

Toelichting

Zie ook

Engelse samenstellingen en uitdrukkingen aaneen of los (Leidraad 12.1)

Burn(-)out(-)syndroom
Fulltime medewerker / fulltime-medewerker / fulltimemedewerker
Homepage-aanvraag / homepageaanvraag
Human(-)resources(-)management
In-companytraining / incompanytraining
Marketingmanager, managing director
Online winkel / online-winkel / onlinewinkel
Walking dinner / walkingdinner

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
294
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,samenstelling,spelling,vreemde_woorden
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,vreemde_woorden;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
15 November 2015