Facebookpagina / facebookpagina

Facebookpagina / facebookpagina

Vraag

Wat is correct: Facebookpagina of facebookpagina?

Antwoord

Zowel Facebookpagina als facebookpagina is correct. De schrijfwijze met hoofdletter is het gebruikelijkst.

Toelichting

Facebookpagina / facebookpagina is een samenstelling. Het eerste deel van die samenstelling kan op twee manieren opgevat worden: het kan de eigennaam van het bedrijf en het medium Facebook zijn, maar ook de stam van het werkwoord facebooken (‘actief zijn op Facebook’), dat met een kleine letter wordt geschreven.

In deze samenstelling ligt de gedachte aan de eigennaam Facebook meer voor de hand: een Facebookpagina is een pagina op het medium Facebook. De hoofdletter van de eigennaam blijft behouden in de samenstelling; de naam blijft als zodanig functioneren.

Toch is facebookpagina niet af te keuren: het woord kan ook opgevat worden als ‘pagina om op te facebooken’. Maar bij de meeste samenstellingen ligt de interpretatie van Facebook als eigennaam  het meest voor de hand.

Meer voorbeelden: Facebookaccount / facebookaccount, Facebookactie / facebookactie, Facebookbericht / facebookbericht, Facebookgebruiker / facebookgebruiker, Facebookgroep / facebookgroep, Facebookprofiel / facebookprofiel, Facebookvriend / facebookvriend.

Een verschil in spelling geeft bij deze woorden geen wezenlijk verschil in betekenis aan.

Bijzonderheid

De afleiding met het achtervoegsel -er kan ook op twee manieren geschreven worden: Facebooker (‘iemand die actief is op Facebook’) en facebooker (‘iemand die facebookt’).

Zie ook

Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)

MSN’en / msn’en
PDF / pdf
Powerpointpresentatie / Powerpoint-presentatie / PowerPoint-presentatie / PowerPointpresentatie / powerpointpresentatie
Twitteraccount / twitteraccount
WhatsApp / whatsapp

 

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

afleidingen,hoofdletter of kleine letter,samenstellingen,werkwoord,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1752
j
afleiding,hoofdletter,merknamen,samenstelling,spelling,werkwoord
Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,merknamen;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 September 2015
10 January 2019