Eveneens / evenmin

Eveneens / evenmin

Vraag

Is eveneens of evenmin juist in de volgende zin: Of alle secretaresses hun baan kunnen behouden is onduidelijk; dat geldt eveneens/evenmin voor de managers.

Antwoord

Eveneens is hier juist: Of alle secretaresses hun baan kunnen behouden is onduidelijk; dat geldt eveneens voor de managers.

Toelichting

Eveneens betekent ‘ook’. In dat geldt eveneens voor de managers heeft eveneens betrekking op het eerste deel van de zin: het is onduidelijk of alle secretaresses hun baan kunnen behouden. Bedoeld is dat het ook onduidelijk is of alle managers hun baan kunnen behouden.

Evenmin betekent ‘ook niet, net zomin als’.

(1) Of alle secretaresses hun baan kunnen behouden is onduidelijk; voor de managers is dat evenmin duidelijk. (‘het is onduidelijk voor de secretaresses en het is ook niet duidelijk voor de managers’)

(2) De secretaresses weten niet waar ze aan toe zijn, en de managers evenmin. (‘de secretaresses weten het niet, net zomin als de managers’)

Zie ook

Evenmin als jij ga ik daar (niet) naartoe

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005), Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,bijwoord,ontkenning,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
277
j
betekenis,bijwoord,correctheid,ontkenning,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:ontkenning;Woordsoort:bijwoord
01 January 2004
05 November 2014