Euthanasie plegen / uitvoeren / verlenen / toepassen

Euthanasie plegen / uitvoeren / verlenen / toepassen

Vraag

Wat is correct: euthanasie plegen, uitvoeren, verlenen of toepassen?

Antwoord

Euthanasie kan met al deze werkwoorden gecombineerd worden.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord euthanasie wordt in het hele taalgebied gecombineerd met verschillende werkwoorden.

Als het perspectief ligt bij de arts, komen uitvoeren, toepassen, verlenen, overgaan tot en plegen het meest voor.

(1) In België en Nederland kunnen artsen onder strikte voorwaarden euthanasie verlenen.

(2) De Hoge Raad boog zich over een verpleeghuisarts die euthanasie toegepast had bij een zwaar demente vrouw.

(3) Mogen katholieke ziekenhuizen besluiten geen euthanasie uit te voeren?

(4) De arts die euthanasie pleegt, moet daarvan een verslag opstellen.

Als het perspectief ligt bij degene die overlijdt, is krijgen gebruikelijk, naast combinaties met laten, zoals laten uitvoeren en laten plegen en bijvoorbeeld voor euthanasie kiezen.

(5) Internationale media schrijven over een zeventienjarig meisje dat euthanasie kreeg.

(6) Als het zover komt, wil ik euthanasie laten plegen.

Als het perspectief ligt bij het moment of de handeling zelf, zijn passieve zinnen en formuleringen met plaatsvinden mogelijk.

(7) Als het zover komt, kan euthanasie toegepast worden.

(8) In een beperkt aantal gevallen kan er tot euthanasie overgegaan worden.

(9) Zijn wens is dat de euthanasie over een week thuis plaatsvindt.

Doordat het werkwoord plegen ook gecombineerd wordt met (zelf)moord, is euthanasie (laten) plegen voor sommige mensen een beladen woordkeuze.

Bijzonderheid

Het werkwoord euthanaseren (‘laten inslapen’, ‘euthanasie plegen’) wordt vooral voor dieren gebruikt.

(10) De getroffen varkenshouders vertelden dat ze het niet konden opbrengen om hun eigen varkens te euthanaseren.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Combinatiewoordenboek (online)