Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken

Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken

Vraag

Schrijf je dreumessen of dreumesen, en havikken of haviken?

Antwoord

De juiste spellingen zijn dreumesen en haviken.

Toelichting

Zelfstandige naamwoorden met een korte klinker in de laatste lettergreep krijgen normaal gesproken een dubbele medeklinker in de meervoudsvorm. Het gaat om de korte klinkers a zoals in rat (ratten), e zoals in bel (bellen), i zoals in walvis (walvissen), o zoals in kookpot (kookpotten) en u zoals in zus (zussen).

Als het zelfstandig naamwoord eindigt op onbeklemtoond -el, -em, -es of -et, dan wordt de desbetreffende klinker uitgesproken als de toonloze e of sjwa [ə], bijvoorbeeld artikel [artikəl], dreumes [dreuməs]. In dat geval krijgt de meervoudsvorm een enkele medeklinker. Enkele voorbeelden: artikelen, middelen, aardappelen, dreumesen, lobbesen, lemmeten.

Bij woorden die eindigen op -ik of -it, zoals perzik, havik, monnik, dommerik en kievit, kan de i als een [ə] of als een zwakbeklemtoonde [i] uitgesproken worden. Ook bij deze woorden hebben de meervoudsvormen een enkele medeklinker: perziken, haviken, monniken, dommeriken, kieviten.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Castricumer / Castricummer
Spioneren, spionnetje
Zanikken / zaniken

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

uitspraak en klemtoon,klinkers en tweeklanken,medeklinkers,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,uitspraak en klemtoon,spelling,grammatica


tao_adv (C)
222
j
klemtoon,klinkers,medeklinkers,meervoud,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:klemtoon,klinkers,medeklinkers;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
12 May 2020