Downloaden (scheidbaar of niet?)

Downloaden (scheidbaar of niet?)

Vraag

Is het hij loadde down of hij downloadde?

Antwoord

De juiste vorm is hij downloadde.

Toelichting

Downloaden betekent ‘gegevens van internet opslaan op de eigen computer’. Het is een werkwoord dat het Nederlands uit het Engels heeft overgenomen. Voor al dergelijke werkwoorden geldt: ze worden in principe regelmatig vervoegd, en zijn niet scheidbaar.

De hoofdvormen van downloaden en enkele vergelijkbare uit het Engels overgenomen werkwoorden:

downloaden hij downloadde gedownload
outperformen hij outperformde geoutperformd
brainwashen hij brainwashte gebrainwasht
bodybuilden hij bodybuildde gebodybuild
carpoolen hij carpoolde gecarpoold
lay-outen hij lay-outte gelay-out
updaten hij updatete geüpdatet

Alleen als er een Nederlands voorvoegsel aan het Engelse werkwoord is toegevoegd, dan is het werkwoord scheidbaar:

omturnen hij turnde om omgeturnd
inloggen hij logde in ingelogd
inplannen hij plande in ingepland
uitprinten hij printte uit uitgeprint
afkicken hij kickte af afgekickt
infaden hij fadede in ingefaded

Overigens leidt de vervoeging van Engelse werkwoorden soms tot opvallende vormen, zoals geoutperformd in de bovenstaande voorbeelden. We raden aan om in die gevallen een Nederlands alternatief te gebruiken, zoals Deze pc heeft tijdens de hele testperiode beter gepresteerd dan de andere in plaats van Deze pc heeft tijdens de hele testperiode alle andere geoutperformd.

Zie ook

Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Up te loaden / te uploaden

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); Koenen (1999)

correctheid en betekenis,engelse woorden,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
217
j
correctheid,engelse_werkwoorden,grammatica,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:engelse_werkwoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
16 July 2018