Depannage / pechverhelping / pechhulp

Depannage / pechverhelping / pechhulp

Vraag

Is depannage correct in de betekenis ‘hulp bij autopech’?

Antwoord

Het is onduidelijk of we depannage in die betekenis al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in België is in elk geval pechverhelping. Standaardtaal in Nederland is pechhulp.

Toelichting

Wanneer men autopech heeft en een beroep doet op een dienst die hulp verleent langs de weg, spreekt men in de standaardtaal in Nederland van pechhulp. Standaardtaal in België is in deze betekenis pechverhelping.

(1) De verzekering dekt na een ongeval de kosten voor de pechhulp. [standaardtaal in Nederland]

(2) Touring biedt 24 uur per dag pechverhelping in het hele land. [standaardtaal in België]

In deze betekenis wordt in België ook veelvuldig depannage gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of depannage tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(3) De kosten van de depannage worden terugbetaald door de verzekering. (in België, status onduidelijk)

Het daarbij horende werkwoord depanneren (‘autopech verhelpen’) is wel standaardtaal in België.

(4) Als u pech hebt, sturen we meteen iemand om te depanneren. [standaardtaal in België]

De dienst zelf waarvan men de hulp inroept (een wegenwacht of wegenhulp of een garagebedrijf) noemt men met een algemene term een pechdienst. Wanneer een auto moet worden getakeld en weggesleept, spreekt men ook van takeldienst of sleepdienst (of takel- en sleepdienst).

(5) Mensen die zonder benzine komen te staan, bellen weleens een pechdienst.

(6) Hij wist dat zijn auto niet meteen kon worden hersteld, dus belde hij voor takel- en sleephulp.

Bijzonderheid

In België wordt het werkwoord depanneren ook wel gebruikt in een meer algemene betekenis ‘(uit de nood) helpen’, gezegd met betrekking tot personen.

(7) Gelukkig hebben we een ICT-coördinator die ons komt depanneren als het nodig is, wat ervoor zorgt dat we vol vertrouwen experimenteren. [standaardtaal in België]

(8) Dan zou de minister-president op zoek moeten gaan naar een nieuwe regeringspartner. Vlaams Belang wil in geen geval depanneren, maar ook Groen is niet geïnteresseerd. [standaardtaal in België]

Zie ook

In panne vallen
Wisselstukken / vervangstukken / reserveonderdelen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 59; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 63; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 59; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 63; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
201
j
afleiding,correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
13 March 2014