Delibereren / laten overgaan

Delibereren / laten overgaan

Vraag

Is delibereren correct gebruikt in de volgende zin: Enkele leerlingen werden gedelibereerd en mogen dus overgaan naar het volgende jaar?

Antwoord

Iemand delibereren in de betekenis ‘geslaagd verklaren’ is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld laten slagen of laten overgaan.

Toelichting

In algemene zin heeft delibereren de betekenis ‘beraadslagen, overleggen’. Het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord deliberatie betekent ‘overleg’. Deze algemene betekenissen zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) Zelfs na uren delibereren slaagden de partijleden er niet in een nieuwe voorzitter te kiezen.

(2) In het debat werd eindeloos gedelibereerd over de vraag of de aarde tijdelijk of blijvend opwarmt.

(3) Als de kernpuntennota’s klaar zijn, wacht er nog een lastige politieke deliberatie.

In België worden delibereren en deliberatie meestal gebruikt in de context van onderwijs en examens. Als onovergankelijk werkwoord heeft delibereren dan de specifieke betekenis ‘beraadslagen over examencijfers om te bepalen of een leerling/student overgaat’. Daarnaast kan het een overgankelijk werkwoord (‘laten slagen, laten overgaan’) zijn. Deliberatie heeft in België doorgaans de specifieke betekenis ‘beraadslaging over examencijfers’.

(4) Na de examens moest het lerarenkorps nog enkele dagen delibereren over de resultaten. [standaardtaal in België]

(5) Sommige leerlingen met lage cijfers werden gedelibereerd, andere moesten herexamens afleggen. [standaardtaal in België]

(6) Het delibereren van studenten blijft toegestaan aan onze faculteit als het totaalpercentage voor alle vakken minimaal 50% bedraagt en er voor slechts één opleidingsonderdeel een tekort is behaald. [standaardtaal in België]

(7) In die school worden de laatste examens afgelegd op 25 juni, en daarna volgt de deliberatie. [standaardtaal in België]

(8) Van de 4900 deelnemers aan het toelatingsexamen waren er na deliberatie 519 geslaagd. [standaardtaal in België]

Zie ook

Beraadslaging
Buizen / zakken
Slagen in / voor
Ingangsexamen / toegangsexamen / toelatingsexamen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 62; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Typisch Vlaams (2015)

werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
1782
j
correctheid ,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
niet ingedeeld,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;niet ingedeeld:correctheid 
01 June 2016
02 December 2016