Comiteren / comitteren / commiteren / committeren

Comiteren / comitteren / commiteren / committeren

Vraag

Wat is de juiste vorm: comiteren, comitteren, commiteren of committeren?

Antwoord

De juiste vorm is: committeren.

Toelichting

Het woord committeren is samengesteld uit de Latijnse vormen com- (een variant van con- = ‘met’) en mittere (= ‘zenden’). Vergelijk met vormen als: commissie, commotie en dergelijke.Van het voltooid deelwoord van mittere, missus, zijn vormen als missie (= ‘zending’) afgeleid.

Bijzonderheid

Het woord comité, dat etymologisch samenhangt met committeren, heeft merkwaardigerwijze slechts één m en één t. Wij hebben dit woord niet rechtstreeks uit het Latijn overgenomen, maar uit het Frans, dat het op zijn beurt heeft ontleend aan het Engelse committee. Committee is gevormd naar het Latijn. In het Frans zijn een m en een t weggevallen, waarschijnlijk vanwege de uitspraak.

Zie ook

Beginsel van de etymologie (Leidraad 1.3)
Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)

Acquisiteren / acquireren
Faciliëren / faciliteren
Prognotiseren / prognostiseren / pronostikeren / prognosticeren

Naslagwerken

Leenwoordenboek (1996), p. 849; Woordenlijst (2015)

medeklinkers,werkwoord,spellingtao_adv (C)
173
j
herkomst,medeklinkers,spelling,vreemde_woorden,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
13 November 2015