Streepjes T-shirt / streepjes-T-shirt

Streepjes T-shirt / streepjes-T-shirt

Vraag

Schrijf je streepjes T-shirt of streepjes-T-shirt?

Antwoord

De juiste spelling is streepjes-T-shirt.

Toelichting

Samenstellingen worden volgens de hoofdregel aaneengeschreven. Enkele voorbeelden: boekenkast, paardenmolen, bolletjestrui, hoteleigenaar, dorpskern, wittebonensoep.We schrijven wel een koppelteken in samenstellingen voor en achter een initiaalwoord, een losse letter, een cijfer of een symbool: tv-programma, e-mail, VTM-beleid, ruitjes-A4-blad, kleuren-tv.

Streepjes-T-shirt is een driedelige samenstelling met een losse letter en krijgt dus twee koppeltekens: een voor en een achter de losse letter.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

A4-tje / A4’tje
c-attest / C-attest
Sms-en / sms’en

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1299
j
koppelteken,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
21 December 2006
17 November 2015