Caraïbisch / Caribisch

Caraïbisch / Caribisch

Vraag

Is de juiste vorm Caraïbisch of Caribisch?

Antwoord

Beide vormen zijn correct. Caribisch is de oorspronkelijke vorm en de meest gebruikte vorm in het Nederlands. Daarnaast wordt ook Caraïbisch vooral in België veel gebruikt.

Toelichting

De oorspronkelijke vorm is Caribisch, maar Caraïbisch is ondertussen tamelijk ingeburgerd. Caraïbisch wordt vooral in België veel gebruikt. De vorm Caribisch is in het hele Nederlandse taalgebied een gangbare vorm.

Zie ook

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands (Noord- en Midden-Amerika)
Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (algemeen)

Beijing / Peking
Filippijnen / Filipijnen
Hawaii / Hawaï
Peruaans / Peruviaans
Tokyo / Tokio

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,grammatica


tao_adv (C)
158
j
aardrijkskundige_namen,afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
13 November 2015