Bij voorbeeld / bijvoorbeeld

Bij voorbeeld / bijvoorbeeld

Vraag

Schrijf je bij voorbeeld als twee losse woorden of bijvoorbeeld aaneen?

Antwoord

De correcte spelling is bijvoorbeeld.

Toelichting

De combinatie bij voorbeeld is een voorzetselgroep, die wordt gebruikt als bijwoordelijke bepaling om een concreet geval te noemen dat wat wordt beweerd verduidelijkt, bewijst of specificeert (‘om iets te noemen’).

De voorzetselgroep is tot een vaste verbinding, een eenheid geworden, die in veel gevallen als één woord (bijwoord) wordt opgevat. Uit de uitspraak van bijvoorbeeld blijkt dat de twee delen tot één woord zijn samengesmolten; de klinker in de onbeklemtoonde eerste lettergreep (bij) wordt in veel gevallen uitgesproken als een toonloze e (of: sjwa): [bəvoorbeeld] (in onverzorgde taal ook wel: [bəvobeeld]).

Bijvoorbeeld korten we af als bv. of als bijv.

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken? (Leidraad 6) 
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden in de zin)
Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden ten opzichte van het voorzetsel)
N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)
Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer
Zoals bijvoorbeeld (dubbelop?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,uitspraak en klemtoon,spelling,grammatica,uitspraak en klemtoontao_adv (C)
121
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling,uitspraak
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
03 August 2020