Benedictijner abdij / benedictijnerabdij / benedictijnenabdij

Benedictijner abdij / benedictijnerabdij / benedictijnenabdij

Vraag

Wat is correct: benedictijner abdij, benedictijnerabdij of benedictijnenabdij?

Antwoord

Alle drie de spellingen zijn correct.

Toelichting

De combinatie benedictijner abdij is een woordgroep die bestaat uit het bijvoeglijk naamwoord benedictijner (‘benedictijns, van de benedictijnen’) en het zelfstandig naamwoord abdij. Er zijn meer kloosterorden waarbij een bijvoeglijk naamwoord op -er hoort, bijvoorbeeld: augustijner, cisterciënzer, dominicaner, franciscaner, norbertijner.

Benedictijner kan ook deel uitmaken van een samenstelling: benedictijnerabdij, benedictijnerklooster, benedictijnerorde et cetera. Hetzelfde geldt voor augustijner, cisterciënzer, dominicaner, franciscaner, norbertijner: augustijnerorde, dominicanerklooster, franciscanerorde enzovoort.

Tot slot kunnen samenstellingen worden gevormd met het zelfstandig naamwoord benedictijn (de kloosterling). De tussenklank [∂] wordt dan geschreven als -en-: benedictijnenabdij, benedictijnenklooster enzovoort. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld augustijnenorde, dominicanenkerk en franciscanenklooster.

In de praktijk is er geen algemeen geldende voorkeur voor de ene of de andere combinatie. Meestal komen de verschillende vormen naast elkaar voor; het verschilt per geval wat het gebruikelijkst is.

Zie ook

Samenstelling en afleiding aaneen (Leidraad 6.2)
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Fijn stof / fijnstof
Groninger / Gronings
Kunststoffen kozijnen / kunststofkozijnen / kunststof kozijnen
Linker hand / linkerhand, rechter hand / rechterhand
SJ / S.J. / sj / s.j.
Tweedehandse auto’s / tweedehands auto’s / tweedehandsauto’s

Naslagwerken

ANS: SuffigeringWoordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

afleidingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1844
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoordzelfstandig_naamwoord,correctheid,grammatica,samenstelling,spelling,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,spelling,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordvorm:afleiding,samenstelling
16 March 2018
05 March 2019