Beraadslaging

Beraadslaging

Vraag

Is beraadslaging correct in de betekenis ‘het resultaat van een overleg’, bijvoorbeeld in De gouverneur heeft de beraadslaging vernietigd?

Antwoord

Nee. Beraadslaging heeft in de standaardtaal alleen de betekenis van ‘het proces van een bespreking, van een gedachtewisseling’, en niet van het resultaat daarvan.

Toelichting

Beraadslaging wordt in België weleens gebruikt in de betekenis van het resultaat van een overleg, namelijk ‘de beslissing, het besluit’. In die betekenis is beraadslaging geen standaardtaal.

(1) Na een lange nacht van vergaderen was de beraadslaging van de raad van bestuur onherroepelijk. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal zijn beraadslagen en beraadslaging gebruikelijk in de betekenis ‘het proces van een bespreking, gedachtewisseling’. Een beraadslaging kan dus niet worden betwist, vernietigd of bekrachtigd.

(2) Na lange beraadslaging zijn de ministers tot de slotsom gekomen dat ze zullen toegeven aan de gestelde eisen.

Om duidelijk te maken dat zowel de beraadslaging zelf als het uiteindelijke besluit bedoeld wordt, drukt men in de standaardtaal beide afzonderlijk uit.

(3) De gemeenteraad heeft over deze zaak beraadslaagd en is tot een besluit gekomen.

Zie ook

Delibereren / laten overgaan

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 36; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 31; Taalwijzer (1998), p. 64

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
101
j
afleiding,betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
01 June 2016