Belasting(s)brief / belasting(s)aangifte / aangiftebiljet / belasting(s)formulier / aangifteformulier

Belasting(s)brief / belasting(s)aangifte / aangiftebiljet / belasting(s)formulier / aangifteformulier

Vraag

Is belasting(s)brief correct?

Antwoord

Ja, belasting(s)brief is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn aangifteformulier, belasting(s)formulier en belasting(s)aangifte. Standaardtaal in Nederland zijn belasting(s)biljet en aangiftebiljet.

Toelichting

Het formulier waarop je de gegevens invult op basis waarvan de belastingdienst de belastingaanslag berekent, heeft in het Nederlands verschillende namen, die met een verschillende frequentie in de verschillende delen van het taalgebied worden gebruikt.

Belasting(s)aangifte, belasting(s)formulier en aangifteformulier zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Belasting(s)aangifte heeft een ruimere betekenis dan alleen maar het formulier (het kan ook het aangeven zelf betekenen). Het document waarmee de belastingdienst de uiteindelijke aanslag bekendmaakt, heet in de standaardtaal aanslagbiljet.

(1) Elk jaar weer vullen de meesten onder ons getrouw een belastingaangifte in.

(2) Voor uw belastingaangifte kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde formulier of van de eveneens meegestuurde diskette.

(3) Met een sarcastisch toontje riep hij: ‘Veel plezier met het belastingsformulier!’

(4) Hoe vul jij je aangifteformulier in?

(5) Drie maanden na mijn aangifte kreeg ik al het aanslagbiljet in de bus.

Belasting(s)brief is standaardtaal in België.

(6) Veel mensen hebben hulp nodig bij het invullen van hun belastingsbrief. [standaardtaal in België]

Aangiftebiljet en belasting(s)biljet zijn standaardtaal in Nederland.

(7) Hij is in de problemen geraakt omdat hij zijn aangiftebiljet niet op tijd had opgestuurd. [standaardtaal in Nederland]

(8) Ik begrijp niets van dat ingewikkelde belastingbiljet! [standaardtaal in Nederland]

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (1999); Kramers (2000); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 29; Stijlboek VRT (2003), p. 39; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
97
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
07 March 2013