Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)

Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)

Vraag

Is beide of beiden correct in een verwijzing naar rechtspersonen: De bv en de nv zijn beide / beiden goed verzekerd?

Antwoord

Correct is: De bv en de nv zijn beide goed verzekerd.

Toelichting

De algemene regel is dat woorden als beide en alle, andere, enkele, enige, meeste, sommige, vele, verscheidene en weinige, evenals overtreffende trappen als beste en grootste, in het meervoud een -n krijgen als ze zelfstandig gebruikt worden én naar personen verwijzen.

Deze regel geldt voor ‘natuurlijke’ personen (‘echte mensen’) en niet voor rechtspersonen, zoals organisaties, bedrijven, stichtingen en vennootschappen. In die gevallen komt er geen slot-n bij zelfstandig gebruik van woorden als beide, sommige en dergelijke.

(1a) Die twee vennootschappen zijn beide opgericht in de jaren negentig.

(2) Lipstick bv, Bumper vof en Smartest cvoa, alle gevestigd in Rotterdam.

(3a) Bij die zaak waren diverse vzw’s betrokken. De rechter legde enkele destijds een hoge boete op.

Als alternatief kunnen omschrijvingen als andere partijen of enkele ondernemingen of de woorden allebei en allemaal gebruikt worden.

(1b) Die twee vennootschappen zijn allebei opgericht in de jaren negentig.

(3b) Bij die zaak waren diverse vzw’s betrokken. De rechter legde enkele ondernemingen destijds een hoge boete op.

Zie ook

Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)
De eersten de besten / de eerste de besten
De meeste / meesten van de aanwezige leden
Degene (voor zaken)
Degene / degenen
Diverse / diversen
Enige(n), enkele(n)
Enkele / enkelen van hen
Onder andere / onder anderen
Sommige / sommigen van de medewerkers
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Naslagwerken

ANS (1997), p. 366-367 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 295-297; Vraagbaak Nederlands (2016), p. 75; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 249

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1835
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:voornaamwoord;Woordvorm:meervoud
28 February 2018
07 January 2019