Artt. / art.

Artt. / art.

Vraag

Is artt. een correcte meervoudsvorm van de afkorting art. (‘artikel’)?

Antwoord

Ja, als meervoud van de afkorting art. (‘artikel’) kan artt. gebruikt worden. Dit gebruik komt vooral in vaktaal voor. Daarbuiten heeft het enkelvoud of de uitgeschreven vorm de voorkeur.

Toelichting

Er bestaan in het Nederlands enkele afkortingen die in het meervoud kunnen worden gezet door de eindmedeklinker te verdubbelen. Meestal gaat het om afkortingen die iets met schrijven of geschriften te maken hebben: artt. (‘artikelen’), pp. (‘pagina’s’), exx. (‘exemplaren’), codd. (‘codices’), mss. (‘manuscripten’), hss. (‘handschriften’), vbb. (‘voorbeelden’). Deze meervouden komen vooral voor in specifieke beroepskringen, bijvoorbeeld in de filologie (onderzoek naar literaire of cultuurhistorische geschriften) en de rechtsgeleerdheid, en in bibliografische contexten. In de algemene schrijftaal zijn ze niet gebruikelijk.

Vaak kan in plaats van het meervoud ook het enkelvoud gebruikt worden. Zo kan artt. 1 en 2 (‘artikelen 1 en 2’) ook weergegeven worden als art. 1 en 2 (‘artikel 1 en 2’), en pp. 20-32 (‘pagina’s 20 tot en met 32′) als p. 20-32 (‘pagina 20 tot en met 32’). Voor algemene teksten is het enkelvoud aan te raden. Als er echt een meervoudsvorm nodig is, heeft volledig uitschrijven de voorkeur: artikelen, pagina’s, exemplaren enzovoort.

Van sommige afkortingen komt in de praktijk (ook) een meervoudsvorm op -n of -s voor. Bijvoorbeeld: vbn. (‘voorbeelden’), lln. (‘leerlingen’), nrs. (‘nummers’), blzn. (‘bladzijden’).

Zie ook

Afkortingen (Leidraad 17.1)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

Cao’en / cao’s
Cd-rom’s / cd-roms
Zie pagina’s 10-15 / zie de pagina’s 10-15 / zie pagina 10-15

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)

afkortingen,meervoudsvormen,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1649
j
afkortingen,meervoud,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:afkortingen;Woordvorm:meervoud
26 December 2012
30 April 2015