Als ook / alsook

Als ook / alsook

Vraag

Moet ik alsook schrijven of moet er een spatie staan tussen als en ook in de zin: Zij scoorde goed voor wiskunde als ook/alsook voor wetenschappen, maar minder goed voor talen?

Antwoord

Alsook in de betekenis ‘en ook’, zoals in deze zin, wordt aaneengeschreven.

Toelichting

Alsook in de betekenis ‘en ook’ schrijven we aaneen. We leggen dan maar één hoofdklemtoon: alsóók. We schrijven als ook in twee woorden als beide woorden een klemtoon krijgen: áls óók. Als heeft in dat geval de betekenis ‘indien’. Vergelijk:

(1) Koen alsook Cédric werd veroordeeld. (‘en ook’)

(2) Als ook Arjen komt, ga ik mee. (‘indien ook’)

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Evenals (betekenis)
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,uitspraak en klemtoon,samenstellingen,spelling,uitspraak en klemtoon,grammaticatao_adv (C)
54
j
aaneen,klemtoon,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,klemtoon;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
13 November 2015