Alinea’s van één zin

Alinea’s van één zin

Vraag

Mag een alinea uit één zin bestaan?

Antwoord

Ja. Het geeft de alinea extra gewicht. Daarom raden wij aan niet te vaak dergelijke alinea’s te gebruiken.

Toelichting

Een alinea bevat het antwoord op een vraag bij het centrale thema of de centrale uitspraak van de tekst. Zo’n antwoord kan uit één zin bestaan. In principe is het mogelijk zo’n kort antwoord in één alinea te combineren met een of meer andere korte antwoorden op vragen bij het tekstthema, maar noodzakelijk is dat niet.

Uiteraard krijgt een zin die in z’n eentje een alinea vormt extra gewicht. Maar dat kan juist de bedoeling zijn. Bijvoorbeeld:

“Het kentekenbewijs van uw auto bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat vooral de technische gegevens van de auto, zoals het gewicht en de wielbasis. Van belang bij diefstal is vooral het chassisnummer dat op deel I staat vermeld. Het tweede deel bevat gegevens omtrent de eigenaar en uiteraard net als deel I ook het kenteken van de auto. Daarnaast ontvangt u bij de aanschaf van uw auto ook nog een kopie van deel III.

Die kopie moet u zorgvuldig bewaren, bij voorkeur op een veilige plaats thuis.

Een ander belangrijk document dat u tijdens uw vakantie altijd bij u moet hebben is uw verzekeringsbewijs: de zogenaamde groene kaart. Een geldig rijbewijs is vanzelfsprekend een ander essentieel document als u met de auto eropuit trekt. Bewaart u al deze documenten bij voorkeur bij elkaar in het mapje dat uw Citroëndealer u gratis ter beschikking stelt.”

Als u alle vragen bij het tekstthema zou kunnen afhandelen in één alinea, zou het dus mogelijk zijn dat u een tekst krijgt die uitsluitend bestaat uit alinea’s van één zin. Dat is uiteraard niet raadzaam omdat de alinea op deze manier zijn functie als segmenteringseenheid verliest. Als een dergelijke situatie zich zou voordoen moet u een aantal antwoorden samennemen. Bovendien moet u zich afvragen of u niet wat meer informatie moet verzamelen over het thema.

Zie ook

Alinea’s maken
Alinea’s markeren
Alinea-inhoud
Alineagrenzen
Lengte van alinea’s
Volgorde binnen de alinea

Bronnen

Elling, R. e.a. (1994). Rapportagetechniek. Groningen: Wolters-Noordhoff. (pp. 66-67)

Naslagwerken

Leren Communiceren (1999), p. 259-260

teksten schrijven,teksten schrijventao_adv (C)
45
j
conventies,lay_-_out,tekststructuur,tekst_en_conversatie
Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,tekst_en_conversatie;Subrubriek:lay_-_out,tekststructuur
01 January 2004
28 May 2008