Alinea’s maken

Alinea’s maken

Vraag

Hoe kom je als schrijver tot een goede alinea-indeling?

Antwoord

De schrijver moet uitgaan van de onderdelen in het structuurschema van zijn tekst. Die onderdelen vormen de basis voor de alinea’s. Daarbij kan hij enerzijds uitgebreide onderdelen splitsen in twee of meer alinea’s en anderzijds zeer kleine onderdelen samennemen in een alinea.

Toelichting

Alvorens een tekst te gaan schrijven is het raadzaam eerst een structuurschema te maken. Zo’n schema bestaat uit een thema of een centrale uitspraak waarbij vragen gesteld worden die in de tekst beantwoord moeten worden. Bij de antwoorden op die vragen kunnen vaak weer nieuwe vragen (subvragen) gesteld worden die ook weer in de tekst beantwoord moeten worden.

De antwoorden op de vragen en subvragen van de tekst vormen de basis voor de alinea-indeling. Als een antwoord op een vraag erg veel tekst vergt, mag dat stuk tekst op zijn beurt worden opgedeeld in twee of meer alinea’s. Die grenzen tussen die alinea’s moeten uiteraard zoveel mogelijk samenhangen met inhoudelijke grenzen. Als de antwoorden op enkele vragen zeer weinig tekst vergen (bijvoorbeeld één zin per antwoord), dan mogen die antwoorden worden samengenomen in één alinea.

De alinea-indeling is geen kwestie van typografische afwerking, zoals marges en lettertype. U moet dus nooit een eerste versie schrijven zonder alinea’s en die dan pas in de laatste fase aanbrengen!

Zie ook

Alinea’s markeren
Alinea’s van één zin
Alinea-inhoud
Alineagrenzen
Lengte van alinea’s
Volgorde binnen de alinea

Bronnen

Janssen, D. e.a. (Red.) (1996). Zakelijke Communcatie I (3e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff. (pp. 108-111)
Steehouder, M. e.a. (1995). Leren Communiceren, Groningen: Wolters-Noordhoff. (pp. 238-241)
Verhoeven, G. & Wekking, M. (1991). Succesvol formuleren. Groningen: Wolters-Noordhoff. (p. 81)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 24-26; Taalbaak 73.1-6

teksten schrijven,teksten schrijventao_adv (C)
43
j
conventies,lay_-_out,tekststructuur,tekst_en_conversatie
Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,tekst_en_conversatie;Subrubriek:lay_-_out,tekststructuur
01 January 2004
28 May 2008