Alinea-inhoud

Alinea-inhoud

Vraag

Welke inhoudselementen neem je op in een alinea?

Antwoord

De kernzin van de alinea is de kern van het antwoord op een vraag of subvraag bij het tekstthema of bij de centrale uitspraak van de tekst. De andere zinnen van de alinea moeten een nauwe samenhang vertonen met die kernzin. Daarbij zijn diverse inhoudelijke verbanden mogelijk.

Toelichting

De alinea is in zekere zin te beschouwen als een kleine tekst. Zoals de tekst een thema of centrale uitspraak kent, zo kent de alinea een kernzin. De andere zinnen van de alinea zijn het antwoord op een of meer vragen die bij die kernzin gesteld kunnen worden.

Veel voorkomende vragen bij de kernzin die in de rest van de alinea beantwoord worden, zijn:

– wat zijn daar voorbeelden van?

– wat zijn de onderdelen of categorieën daarvan?

– wat zijn de argumenten daarvoor?

– wat is daarvan de oorzaak?

– wat is daarvan het gevolg?

– wat is daarmee in strijd?

Een voorbeeld (van kernzin met voorbeelden en iets dat daarmee in strijd is):

“Nog nooit is men erin geslaagd een natie door middel van een luchtoorlog tot capitulatie te dwingen. Oud-president Bush heeft dat duidelijk ingezien en een enorm aantal landmachteenheden ingezet in de operatie Desert Storm. Zelfs in Bosnië hebben de bombardementen uitsluitend ertoe gediend om de tegenpartij aan de onderhandelingstafel te krijgen; de feitelijke strijd is op de grond beslecht. Natuurlijk, er is een uitzondering die de regel bevestigt: Japan heeft na Hiroshima en Nagasaki gecapituleerd. Maar het atoomwapen is in de strijd op de Balkan geen optie.”

Zie ook

Alinea’s maken
Alinea’s markeren
Alinea’s van één zin
Alineagrenzen
Lengte van alinea’s
Volgorde binnen de alinea

Bronnen

Janssen, D. e.a. (Red.) (1996). Zakelijke Communcatie I (3e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff. (pp. 113-114)
Steehouder, M. e.a. (1995). Leren Communiceren, Groningen: Wolters-Noordhoff. (pp. 124-125)
Verhoeven, G. & Wekking, M. (1991). Succesvol formuleren. Groningen: Wolters-Noordhoff. (p. 81)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 27-28; Taalbaak 73.1-6

teksten schrijven,teksten schrijventao_adv (C)
42
j
conventies,tekststructuur,tekst_en_conversatie
Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,tekst_en_conversatie;Subrubriek:tekststructuur
01 January 2004
28 May 2008