Al weer / alweer

Al weer / alweer

Vraag

Schrijf je al()weer als één woord of als twee woorden?

Antwoord

Alweer wordt in alle betekenissen als één woord geschreven.

Toelichting

Het woord alweer kan op verschillende manieren gebruikt worden: het kan ‘weer, nogmaals, opnieuw’ betekenen (zin 1 en 2), het kan aanduiden dat iets snel gegaan is (zin 3), en het komt voor in de combinatie ook alweer (variant: ook weer), waarmee een onzekerheid wordt uitgedrukt (zin 4).

(1) Wij gaan alweer naar Spanje deze zomer.

(2) Moest je vandaag alweer nablijven?

(3) Het is alweer de tiende keer dat we dit congres organiseren.

(4) Hoe zat dat ook alweer?

In een enkel geval hoort al duidelijk bij een ander deel van de zin dan weer.

(5) Hij is met rugzak en al weer teruggekeerd na zijn val op de berghelling.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Alsmaar / almaar
Als ook / alsook
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weeral / alweer / weer / opnieuw
Weleens / wel eens
Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

aaneen of los,correctheid en betekenis,bijwoord,samenstellingen,spelling,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
39
j
aaneen,betekenis,bijwoord,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 November 2016