A-technisch / atechnisch

A-technisch / atechnisch

Vraag

Hoe schrijf je atechnisch, met of zonder koppelteken?

Antwoord

Zonder koppelteken.

Toelichting

Bijvoeglijke naamwoorden die worden voorafgegaan door het ontkennende voorvoegsel a- (of an-), worden geschreven zonder koppelteken: areligieus, anorganisch, atechnisch, apolitiek, asociaal.

Veel taalgebruikers hebben de neiging om een koppelteken te schrijven tussen het voorvoegsel a- en het hoofdwoord. Die misvatting hangt mogelijk samen met het feit dat a- min of meer synoniem is met niet- en non- (die in samenstellingen wel een koppelteken krijgen), vergelijk: niet-politiek en apolitiek. Daarbij wordt het voorvoegsel a- in apolitiek (mede) beklemtoond, waardoor bij de taalgebruiker de wens kan ontstaan om dat aan te geven. Als a- niet of minder duidelijk wordt beklemtoond, zal men minder geneigd zijn een koppelteken te schrijven: asociaal.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

Meesterarchitect / meester-architect
Niet gelovigen / niet-gelovigen
Niet ingevulde / niet-ingevulde formulieren
Ultra liberaal / ultra-liberaal / ultraliberaal

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,koppelteken,spelling,grammaticatao_adv (C)
70
j
aaneen,afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,koppelteken,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort,Woordteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
07 May 2020