zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

Vraag

Schrijven we zuidwest-Den Haag of Zuidwest-Den Haag?

Antwoord

Correct is: Zuidwest-Den Haag.

Toelichting

Aardrijkskundige namen krijgen altijd een hoofdletter: New York, Frankrijk, Amsterdam, de Sahara, de Rijn enzovoort. Dat principe geldt ook voor samengestelde aardrijkskundige namen. Daarin krijgen alle leden van de samenstelling een hoofdletter, bijvoorbeeld: Midden-België, Groot-Amsterdam, Latijns-Amerika, Centraal-Europa. Namen van windstreken krijgen ook een hoofdletter als ze deel uitmaken van de aardrijkskundige naam. We schrijven dus: Zuidwest-Den Haag en Den Haag-Zuidwest, Oost-Vlaanderen, West-Europa enzovoort.

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)
Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

Amsterdam centrum / Amsterdam Centrum / Amsterdam-centrum / Amsterdam-Centrum
Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg
Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)
Noordoost-Vlaanderen / Noord-Oost-Vlaanderen
Randstad (hoofdletter?)
Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant
Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen
Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
952
j
aardrijkskundige_namen,hoofdletter,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
26 October 2018