Zonnigere / zonniger seizoenen

Zonnigere / zonniger seizoenen

Vraag

Mag de buigings-e weg in zonniger(e) seizoenen?

Antwoord

Ja.

Toelichting

Bij meerlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden in de vergrotende trap kan het bijvoeglijk naamwoord onverbogen blijven om ‘welluidendheidsredenen’. Zo voorkomt men immers dat (meer dan) twee onbeklemtoonde lettergrepen met een toonloze e (sjwa) elkaar opvolgen.

Zonniger seizoenen is dus correct, net als milieuvriendelijker producten, grimmiger gevechten, een beminnelijker man enzovoort. De vorm met -e blijft echter altijd mogelijk.

Zie ook

Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Het dagelijks / dagelijkse leven
Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de – werkwijze)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 411-412 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (1997), p. 120; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 71

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,trappen van vergelijking,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
945
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,trappen_vergelijking,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking
01 January 2004
11 May 2020