Zichzelf / uzelf

Zichzelf / uzelf

Vraag

Wat is correct: U moet zichzelf goed verzekeren of U moet uzelf goed verzekeren?

Antwoord

Zichzelf en uzelf zijn beide correct.

Toelichting

Zichzelf en uzelf zijn de versterkte vormen van de wederkerende voornaamwoorden zich en u. Beide vormen kunnen worden gecombineerd met het persoonlijk voornaamwoord u. Zich(zelf) kan gebruikt worden omdat u van oorsprong een derde persoon enkelvoud is (afgeleid van uwe edelheid). U(zelf) sluit aan bij u als tweede persoon enkelvoud, zoals het tegenwoordig wordt opgevat: de beleefde variant van jij.

(1a) U moet zichzelf aanmelden via de website.

(1b) U moet uzelf aanmelden via de website.

(2a) U beschouwt zichzelf toch wel als een geschikte kandidaat?

(2b) U beschouwt uzelf toch wel als een geschikte kandidaat?

(3a) Ziet u voor zichzelf al een goede oplossing?

(3b) Ziet u voor uzelf al een goede oplossing?

Als het wederkerend voornaamwoord meteen volgt op het persoonlijk voornaamwoord u, dan kan zichzelf de voorkeur hebben voor wie een opeenvolging van twee keer u, zoals in (4b), niet vlot vindt klinken.

(4a) Ziet u zichzelf als mogelijke opvolger van de partijvoorzitter?

(4b) Ziet u uzelf als mogelijke opvolger van de partijvoorzitter?

Zie ook

Hijzelf / hij zelf
U heeft / hebt
Zich / u (u hebt – vergist)
Zich / u (u vergist -)

Bronnen

Taalprof Plein (2006). Kennen dolfijnen zichzelf? Geraadpleegd op 9 september 2016 via http://taalprof.blogspot.be/2006/05/kennen-dolfijnen-zichzelf.html.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 261-263 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1234
j
correctheid,gepastheid,grammatica,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:voornaamwoord
10 January 2005
30 January 2017