Inschrijven (zich – in)

Inschrijven (zich – in)

Vraag

Is zich inschrijven in in de betekenis ‘in het kader passen van’, ‘aansluiten bij’ of ‘zich akkoord verklaren met’ correct gebruikt?

Antwoord

Nee, in deze betekenissen is het gebruik van zich inschrijven in geen standaardtaal.

Toelichting

Onder invloed van het Franse s’inscrire dans is zich inschrijven in bij bepaalde sprekers in België ook in gebruik geraakt met de betekenis ‘in het kader passen van’, ‘aansluiten bij’.

(1) De voorgestelde maatregelen schrijven zich in in het algemene regeringsbeleid. (in België, geen standaardtaal)

Op grond van deze betekenis hebben zich ten opzichte van het Frans nog twee andere gebruiksmogelijkheden van zich inschrijven in ontwikkeld. In de eerste plaats kan een instantie het onderwerp van zich inschrijven in worden. In dat geval is de betekenis meestal: ‘zich aansluiten bij’, ‘zich aanpassen aan’.

(2) België moet zich inschrijven in de Europese conjunctuur. (in België, geen standaardtaal)

(3) OCMW’s kunnen zich inschrijven in de wet en de vierdaagse werkweek invoeren. (in België, geen standaardtaal)

Ten tweede kan ook een persoon onderwerp worden van zich inschrijven in. In dat geval is de betekenis: ‘zich akkoord verklaren met’, ‘zich kunnen vinden in’.

(4) De minister-president zegt dat hij zich inschrijft in een doorgedreven federaal staatsbestel. (in België, geen standaardtaal)

(5) Dat kan op voorwaarde dat de coalitiepartner zich inschrijft in mijn beleidsvisie op onderwijs. (in België, geen standaardtaal)

Het gebruik van zich inschrijven in is in deze betekenissen veelal beperkt tot het politieke taalgebruik in België.

Zie ook

Situeren (zich -)
Vervoegen / zich vervoegen bij

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 126; Stijlboek VRT (2003), p. 133

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
424
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
23 August 2013