Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant

Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant

Vraag

Wat is de juiste spelling voor het Vlaamse gedeelte van Brabant (ten noorden van de taalgrens): Vlaams Brabant of Vlaams-Brabant?

Antwoord

De juiste spelling is Vlaams-Brabant.

Toelichting

Een tweedelig samengestelde aardrijkskundige naam en zijn afleidingen schrijven we met een koppelteken. Deze regel geldt zowel voor officiële namen van landen, provincies en andere staatkundige onderdelen zoals Vlaams-Brabant, Frans-Vlaanderen, Wit-Rusland en Centraal-Azië, als voor ‘niet-officiële’ aardrijkskundige namen zoals Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg.

We schrijven geen koppelteken als de voorbepaling losstaat van de aardrijkskundige naam. Dan hebben we te maken met combinaties zoals in bourgondisch Vlaanderen (‘uitbundig Vlaanderen’), rood Rusland (‘communistisch Rusland’). In tegenstelling met samengestelde aardrijkskundige namen is de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord bij dergelijke combinaties veel meer letterlijk en kan het bijvoeglijk naamwoord worden verbogen. Een Vlaamse Brabander is dus iets anders dan een Vlaams-Brabander: die laatste kan ook een Franssprekende inwoner van Vlaams-Brabant zijn.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

Amsterdam centrum / Amsterdam Centrum / Amsterdam-centrum / Amsterdam-Centrum
Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg
Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)
Noordoost-Vlaanderen / Noord-Oost-Vlaanderen
Oudgriekse / Oud-Griekse / oud-Griekse voorwerpenwerpen
Randstad (hoofdletter?)
Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen
Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)
zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
867
j
aaneen,aardrijkskundige_namen,bijvoeglijk_naamwoord,koppelteken,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,aardrijkskundige_namen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
26 October 2018