Verkavelingaanvraag / verkavelingsaanvraag

Verkavelingaanvraag / verkavelingsaanvraag

Vraag

Wat is de juiste spelling: verkavelingaanvraag of verkavelingsaanvraag?

Antwoord

Zowel verkavelingaanvraag als verkavelingsaanvraag is correct. De vorm met tussen-s is het gebruikelijkst.

Toelichting

De basisregel voor het gebruik van de tussen-s in samenstellingen is dat een samenstelling een tussen-s krijgt als tussen de delen een s wordt gehoord. Op grond van uitspraakvariatie – sommige sprekers zeggen een s, andere niet – hebben veel samenstellingen twee gelijkwaardige spellingen: een met en een zonder tussen-s.

In de Woordenlijst en in woordenboeken wordt doorgaans de meest gebruikelijke vorm van een samenstelling vermeld. Verkavelingsaanvraag is opgenomen in de Woordenlijst, verkavelingaanvraag niet. Bij samenstellingen waarvan het eerste deel eindigt op -ing, -heid, -iteit of -schap is er bovendien sprake van een tendens: die samenstellingen krijgen veel vaker een tussen-s. Een zoekactie op het internet bevestigt dat verkavelingsaanvraag vaker voorkomt dan verkavelingaanvraag. Op basis van die gegevens is het aan te bevelen om de variant met tussen-s te gebruiken. De vorm zonder tussen-s is evenwel niet fout.

Zie ook

Hoorbare tussenklank (Leidraad 10.1)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Beheer(overeenkomst) / beheers(overeenkomst)
Cultuurbeleidplan / cultuurbeleidsplan
Rechtstaat / rechtsstaat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 74-75; Woordenlijst (2015)

samenstellingen,tussen-n en tussen-s,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
1538
j
samenstelling,spelling,tussenklanken,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tussenklanken;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
12 July 2011
24 November 2015