Verjaren / jarig zijn

Verjaren / jarig zijn

Vraag

Is verjaren correct gebruikt in de volgende zin: Olivia verjaart in april?

Antwoord

Ja, verjaren in de betekenis ‘jarig zijn, zijn verjaardag vieren’ is standaardtaal. In België wordt verjaren in deze betekenis veel vaker gebruikt dan in Nederland.

Toelichting

Verjaren kan in de standaardtaal met betrekking tot personen gebruikt worden, om uit te drukken dat iemand jarig is of zijn verjaardag viert. Het woord wordt in deze betekenis vaker in België dan in Nederland gebruikt. In Nederland komt verjaren in de betekenis ‘jarig zijn’ wat formeel over.

(1) Katleen is vlak voor Kerstmis verjaard.

(2) De kinderen die in januari verjaren, mogen vrijdag allemaal iets lekkers meebrengen naar de klas.

Verjaren wordt in de standaardtaal ook gebruikt met betrekking tot begrippen, gebeurtenissen of daden. De betekenis is dan ‘door de tijd minder worden, verouderen’ of in juridische zin ‘door de tijd zijn geldigheid verliezen, niet meer van kracht zijn’. Vooral als juridisch begrip is verjaren heel gebruikelijk.

(3) De informatie over het ontstaan van het heelal in die schoolboeken is intussen verjaard. (‘verouderd’)

(4) De mogelijk strafbare feiten van de oud-premier zijn intussen wel verjaard. (‘niet meer strafbaar’)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 295; Correct Taalgebruik (2006), p. 281; Taalwijzer (2000), p. 346; Stijlboek VRT (2003), p. 255; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1587
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
22 March 2012
09 January 2019