Vergaand / verregaand

Vergaand / verregaand

Vraag

Is het Dankzij onze vergaande samenwerking kunnen we meer bereiken of Dankzij onze verregaande samenwerking kunnen we meer bereiken?

Antwoord

Zowel vergaande als verregaande is juist.

Toelichting

Het hier bedoelde woord vergaand – met de klemtoon op ver – is opgebouwd uit de woorden ver en gaand, het tegenwoordig deelwoord van gaan. De constructie ver gaan (denk bijvoorbeeld aan Dat gaat erg ver of Ga je niet te ver?) ligt eraan ten grondslag.

Verregaand is een variant van vergaand, waarin de verouderde woordvorm verre is gebruikt. Verre komt verder alleen nog voor in vaste combinaties zoals verre van dat en van heinde en verre.

Zie ook

Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,uitspraak en klemtoon,grammatica,woordgebruik,uitspraak en klemtoontao_adv (C)
1551
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,gepastheid,klemtoon,stijl
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Subrubriek
Subrubriek:klemtoon,stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
28 September 2011
27 August 2012