Totnogtoe / tot nog toe, totnutoe / tot nu toe

Totnogtoe / tot nog toe, totnutoe / tot nu toe

Vraag

Worden tot()nog()toe en tot()nu()toe aaneengeschreven of als drie losse woorden?

Antwoord

De officiël schrijfwijzen zijn tot nog toe en tot nu toe, in drie losse woorden.

Toelichting

In het Nederlands schrijven we een samenstelling aan elkaar en een woordgroep los. Soms is moeilijk uit te maken of een verbinding een samenstelling of een woordgroep vormt. Dat geldt ook voor tot()nog()toe en tot()nu()toe.

De officiële spellingen zijn die in drie woorden: tot nog toe en tot nu toe. Die schrijfwijzen zijn opgenomen in de Woordenlijst.

Bijzonderheid

In de vaste combinaties tot nog toe en tot nu toe hebben nog en nu beide de betekenis ‘op dit ogenblik’. Nog is oorspronkelijk een versterkte vorm van nu. Deze uitdrukkingen betekenen ’tot (op) dit ogenblik’, ’tot heden toe’ (vergelijk tot dan toe = ’tot dat ogenblik’).

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken (Leidraad 6)
Woordgroep of samenstelling (Leidraad 6.8)

Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer
Tot daaraantoe / tot daaraan toe / tot daar aan toe
Tot hiertoe / tot nu toe

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); WNT (onder nog en toe (I)); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,correctheid en betekenis,voornaamwoord,spelling,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
807
j
aaneen,bijwoord,spelling,uitdrukkingen,voornaamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,uitdrukkingen;Woordsoort:bijwoord,voornaamwoord
01 January 2004
17 December 2020