Tokyo / Tokio

Tokyo / Tokio

Vraag

Is de juiste vorm Tokyo of Tokio?

Antwoord

Beide vormen worden door de Nederlandse Taalunie goedgekeurd, maar Tokio heeft de voorkeur.

Toelichting

Volgens het door Japan aanbevolen transcriptiesysteem zou de juiste vorm Tokyo zijn. De vorm Tokio werd en wordt in het Nederlands echter zeer algemeen gebruikt. Toch zie je Tokyo ook vaak. Omdat het verschil in schrijfwijze geen consequenties heeft voor de uitspraak, worden beide vormen acceptabel geacht. Tokio heeft wel de voorkeur omdat het de gebruikelijkste vorm is.

Er bestaan meer van dergelijke grensgevallen, waarbij de Nederlandse vorm (het exoniem) gangbaar is, maar waar de oorspronkelijke vorm (het endoniem) ook voorkomt. Vaak worden beide dan goedgekeurd. Enkele voorbeelden: KeniaKenya, KantonGuangzhou, TsjoengkingChongqing, EmmerikEmmerich, Noord-Rijnland-WestfalenNordrhein-Westfalen. Vaak komen die dubbele vormen voor bij de keuze tussen de u (de inheemse letter) en de oe (de letter in de vernederlandste vorm). Bijvoorbeeld: OegandaUganda, SoedanSudan.

Zie ook

Buitenlandse aardrijkskundige namen (Japan)
Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (algemeen)

Beijing / Peking
Caraïbisch / Caribisch
Filippijnen / Filipijnen
Friesland / Fryslân
Hawaii / Hawaï
Peruaans / Peruviaans

klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
800
j
aardrijkskundige_namen,klinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,klinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
17 July 2018

0 reacties op “Tokyo / Tokio