Terug / opnieuw, nogmaals, (al)weer

Terug / opnieuw, nogmaals, (al)weer

Vraag

Is terug in de betekenis ‘weer, opnieuw’, zoals in Morgen zijn we terug bereikbaar correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we terug in die betekenis al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval (al)weer, opnieuw en nogmaals.

Toelichting

Het bijwoord terug wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers, in de betekenis ‘weer, opnieuw’. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in die betekenis afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of terug in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Ze is terug ziek. (in België, status onduidelijk)

(2) Volgend jaar vindt het congres terug in Gent plaats. (in België, status onduidelijk)

(3) De stad moet terug worden opgebouwd. (in België, status onduidelijk)

(4) Het voorstel is terug afgewezen. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn weer of alweer, opnieuw en nogmaals.

(5) Hij heeft weer een dt-fout geschreven.

(6) We gaan dit jaar alweer naar Frankrijk.

(7) Volgend jaar vindt het festival opnieuw in de eerste week van september plaats.

(8) Ze heeft hem er nogmaals op gewezen dat een dergelijke fout helemaal niet erg is.

In plaats van een combinatie van terug met een werkwoord (zoals terug openen of terug ontdekken) is in een aantal gevallen in de standaardtaal een werkwoord met het voorvoegsel her- gebruikelijk.

(9) Na een ingrijpende verbouwing wordt het museum eind januari heropend.

(10) Toen ze de zolder hebben opgeruimd, heeft haar moeder de Beatles herontdekt.

Sommige her-werkwoorden zijn echter vrijwel alleen in België gebruikelijk.

(11) Pas toen ze zich omdraaide, besefte ze dat ze helemaal moest herbeginnen. [standaardtaal in België]

Zie ook

Herkrijgen, herbeginnen
Hernemen
Hervallen
Nooit weer / nooit meer
Overnieuw / opnieuw
Weeral / alweer / weer / opnieuw

Bronnen

Taalbeheersing in de praktijk (1989), nr. 1, 7.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 249; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 271; Taalwijzer (1998), p. 318, 374; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,bijwoord,werkwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
787
j
afleiding,betekenis,bijwoord,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord,werkwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
26 September 2017