Testen / tests

Testen / tests

Vraag

Is het meervoud van test (’toets, proef’) testen of tests?

Antwoord

Beide meervoudsvormen zijn correct.

Toelichting

Van het Engelse leenwoord test (’toets, proef’) zijn twee meervouden in gebruik: tests en testen. Er is geen voorkeur voor een van beide vormen.

(1a) Om een duidelijke conclusie te kunnen trekken voerden de wetenschappers meerdere tests uit.

(1b) Om een duidelijke conclusie te kunnen trekken voerden de wetenschappers meerdere testen uit.

De meervoudsvorm tests is te vergelijken met die van andere uit het Engels overgenomen woorden, zoals club, film, flat, tank en truck, die zowel in het Engels als in het Nederlands alleen maar een meervoud op -s hebben: clubs, films, flats, tanks, trucks.

Het meervoud testen kan beschouwd worden als een aanpassing aan het Nederlandse systeem. Woorden als nest, rest en vest krijgen ook een meervoud op -en: nesten, resten, vesten.

Ook samenstellingen met -test als tweede deel, zoals dopingtest en geluidstest, hebben twee meervouden: dopingtests en dopingtesten, geluidstests en geluidstesten.

Bijzonderheid

Test is ook een ouderwetse benaming voor een schotel of kom. In die betekenis heeft het woord alleen het meervoud testen. Ook in de informele en weinig gebruikelijke betekenis ‘hoofd’ heeft test het meervoud testen.

Zie ook

Directeurs / directeuren
Leraars / leraren
Methodes / methoden
Officiers / officieren
Professors / professoren
Strippen / strips

Naslagwerken

ANS (1997) , p. 184 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
789
j
correctheid,grammatica,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
16 August 2018