Voorzetseluitdrukking

Voorzetseluitdrukking

Omschrijving

Een voorzetseluitdrukking is een vaste combinatie van woorden die in zijn geheel de functie van voorzetsel vervult. Voorbeelden zijn: door middel van, in verband met, met betrekking tot, met medewerking van, op grond van, ten aanzien van, ten opzichte van, uit hoofde van.

Zie ook

Voorzetsel

termentao_term
103